Ja ha sortit el número 1 de SVMMA. Revista de Cultures Medievals, editada per l’Institut de Recerca en Cultures Medievals.

La trobareu en el següent enllaç: http://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/

SVMMA Cap

Promo1eng

Promo1cat

Promo1esp

Número de primavera: presentació d’originals fins al dia 30 d’octubre
Número de tardor: presentació d’originals fins al dia 31 de maig
L’acceptació dels originals anirà acompanyada d’una proposta de publicació en algun dels
tres números següents. L’autor podrà retirar l’original si la proposta no li sembla adequada.
Propostes de ressenyes de llibres: envieu un exemplar a:
SVMMA – IRCVM. C/ Montalegre, 6-8. Facultat Geografia i Història – UB. 08001 Barcelona

Número de primavera: presentación de originales hasta el día 30 de Octubre
Número de otoño: presentación de originales hasta el día 31 de Mayo
La aceptación de originales se acompañará de una propuesta de publicación en alguno de
los tres números siguientes. El autor podrá retirar el original si no considera aceptable la
propuesta de publicación.
Propuestas de reseñas de libros: enviar un ejemplar a:
SVMMA – IRCVM. C/ Montalegre, 6-8. Facultat Geografia i Història – UB. 08001 Barcelona

Spring issue: originals will be accepted until October 30
Autumn issue: originals will be accepted until May 31
The acceptance of originals shall be provided by a proposal for publication in any of the
three following volumes. The authors may withdraw their text if they do not agree.
Books review proposal: send an copy to:
SVMMA – IRCVM. C/ Montalegre, 6-8. Facultat Geografia i Història – UB. 08001 Barcelona

Anuncios